✍ 14. Credit Express

Tiszta röhej, hogy eddig azt hittem, a CREDITexpress valami bank, vagy hitelintézet. Aztán kiderült, hogy nem. Adósságbehahahajtó (mert lenyűgözően szellemes) vállalat. A Fizetési felszólítás hátoldalán kiemelték -gondolom pszichológiai célzattal- a Ptk., Polgári perrendtartás vonatkozó passzusainak értelmezését, úgyismint

– fizetési meghagyásos eljárás,
– végrehajtási eljárás,
– felszámolási eljárás,
– inkasszó,

de a hülyébbek kedvéért megtoldották még a Magyar Értelmező Kéziszótár néhány, szintén a témába vágó meghatározásával:

erkölcs fn
– Vki, vmi magatartását irányító, annak megítélését segítő,
társadalmilag helyesnek tekintett szabályok összessége, illetve ezek
megvalósulása.

Per fn – 1. Polgári bírósági eljárás jogi vita eldöntésére. 2. Jog Büntetőeljárás bírósági szakasza.

Alperes fn – Jog Polgári perben az a személy, aki ellen a pert indították.

Fizetetlen mn – Ami (még) nincs kifizetve. ~ számla.

Adós fn és mn – Valakinek pénzzel tartozó (személy). ~, fizess! : átv is tartsd meg az ígéretedet! | Kölcsönzött dologgal tartozó (személy)
Adósság fn – 1. Az a pénzösszeg vagy más érték, amellyel valaki tartozik. ~ot csinál: a) hitelbe vásárol; b) kölcsönt vesz föl. 2. Erkölcsi kötelezettség. ~-átütemezés fn Pénz esedékes hiteltörlesztésnek a hitelezővel kötött megállapodás alapján való módosítása.
Végrehajt ts ige – 1. «Hatóság adóst» foglalással és árverezéssel tartozásának kiegyenlítésére kényszerít. 2. ~ás fn
Az a cselekvés, hogy valamit végrehajtanak, illetve ennek eredménye.
3. Valaki vagyonának bírósági lefoglalása pénztartozás kiegyenlítésére. 4. ~ó fn Hatósági pénzügyi végrehajtást végző személy.

Namost az én szerény felvetésem az lenne, hogy – pusztán a teljesség kedvéért – ne toldjuk meg valami kis zenei betéttel, hmmm?!  Valami ilyesmire gondoltam: