✍ 25. böjtös

Pankynak

…egy napon megtanultam, hogy az „elmenés“ –hez kettő kell, egy ember, aki el akar menni s egy világ, ahová érdemes elmenni. (Márai)

Vót eccer s eccer egy ÚrSus, annak nem vót egy gyermeke es, hanem vót neki egy édesanyja, Marek, ki erőst kévánkozott Kolozs városába.
Csak eccer aszondja ez az ÚrSus énnekem:
– Hallod-e te, elmejünk Kolozs városába, s jere el magad es, ne ülj annyit magadra itthon.
No, úgy es vót. Mejünk s mejünk, két napot, egy éjet egyet mentünk. Csak eccer addig mentünk, míg a Házsongárdi cintoromba béértünk, hogy megmutítsa, ahová el vót temetve Dsida Jenő. De csak nem kaptuk meg, majtég nem es bíztunk héjzá. Mejünk s mejünk, majd elbolondolunk, s addig siringettük a szemünket, míg eccer es megkaptuk, s akkor a megvót. No, ez vót reaírva:

Dsida


Csak eccer aszondja erre Marek, eszibe jött a Pater noster, ott agyan írva vagyon, hogy

… Et dimitte nobis debita nostrasicut et nos dimittimus debitoribus nostris…

s ez öppen az, hogy engedd el a mi tartozásunkat, amint mi is elengedjük azt, amivel mások nekünk tartoznak . No, s akkor úgy es vót.
No, nuntát nem csinyáltak ugyan suhutt, de máig es élünk, s itt a vége, fuss el véle.

cintorom – temetőkert
megmutít – megmutat
megkap – megtalál
nem es bíztunk héjzá – nem bíztunk benne
elbolondul – eltéved
siringet – forgatgat
ott agyan – ottan
nunta – lakodalom
suhutt – sehol