555. füst marokra, füst

Só, csak a só-cukor, hamburger-lötty a száj sarkában,
hagyma-csalamádé-hagyma-csalamádé, csak a szikkadt geek-működés, a
modor, a technika, a forma, a hús, a hús, igen, a hús dolgozik,
szerelmedért, igen, szerelmedért fa lennék bérc fején, úgy integetek az
üvegajtó túlfelén, mint a fátyol-szemű Pompás, kicsukva saját magamból
enkezem által, szelid, főhajtó bukolikával óhajtó modorban,
szerelmedért, lettem bérc-nyomta kő, nap fonnyaszt,
hagyma-csalamádé-hagyma-csalamádé, füst marokra, füst.